Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Servei d'Orientació Laboral Municipal (SOLM)

Què és el Servei d'Orientació Laboral Municipal?

Ofereix a les persones en edat laboral (16-65 anys) informació, orientació i suport en el seu procés de recerca de feina:
 

a) En relació a la Informació:
- Informació sobre recursos formatius i laborals
- Informació sobre estudis, acreditació de l’experiència laboral, proves d’accés
a estudis universitaris…
- Informació sobre perfils professionals, mercat laboral, tipus de contractes,
bonificacions i reduccions a la contractació, sectors d’ocupació emergents…
 

b) En relació a l'Orientació:
- Orientació per a la presa de decisions formatives i/o professionals
- Orientació en l'elaboració d'eines de recerca de feina: currículum tradicional i
online i carta de presentació o motivació.
- Orientació per a la recerca activa de feina: definició de l’objectiu professional,
treballar l’autoconeixement, conèixer recursos de recerca de feina,
entrenament d'entrevistes d'informació i selecció...
- Orientació en habilitats sociolaborals i detecció de barreres a la inserció
 

c) En relació a la Formació:
- Planificació personalitzada d'itineraris formatius
 

d) En relació a la Feina:
- Planificació d'itineraris personalitzats d’ocupació (empresa privada i/o pública)
- Conciliació de la vida laboral-familiar
 

e) En relació a la Promoció Laboral:
- Planificació personalitzada d'itineraris de promoció i millora laboral (detecció
de causes d'insatisfacció laboral, avaluació de possibilitats de promoció interna,
externa,...)


Petició de cita prèvia: Presentació de fotocòpia del DNI i de la tarja de
demandant d'ocupació del SOIB.

 

IMPORTANT! MESURES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL MUNICIPAL (SOLM)
S’interromp el servei d’atenció presencial amb cita prèvia.
Es mantén la informació mitjançant el telèfon 674 337 566 i el correu ocupacio@llucmajor.org, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.