Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Fases de l'A.L. 21

Fases de l'Agenda Local XXI:

Inici del procés:

 • Signatura de la Carta d'Aalborg.
 • Creació de l'organització municipal adequada per a portar a terme el projecte.
 • Inscripció en el Registre Balear d'Agendes Locals de la CAIB.

Participació Ciutadana:

 • Creació del Fòrum Social XXI de Llucmajor.
 • Posada en marxa d'altres sistemes de participació ciutadana (web).

Diagnòstic Municipal:

 • Elaboració del Prediagnòstic.
 • Elaboració del Document de Diagnòstic Municipal.

Definició del Pla d'Acció:

 • Formulació d'objectius, línies d'acció i projectes a desenvolupar.
 • Difusió del projecte.

Implantació:

 • Execució de projectes.
 • Seguiment de projectes.