Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Participació Ciutadana

Com ja hem dit, en el procés d'Agenda Local XXI resulta primordial la participació ciutadana.

El dia 2 de juny de 2005 es va celebrar la reunió de constitució del Consell Municipal de Medi ambient i Sostenibilitat del municipi de Llucmajor, sota la denominació de Fòrum Social XXI de Llucmajor.

El Fòrum Social 21 de Llucmajor és un òrgan de participació, de naturalesa consultiva, informativa i assessora. La finalitat i objectiu d'aquest Consell és la de facilitar la participació dels ciutadans i canalitzar la informació de les entitats associatives en els assumptes municipals.

D'altra banda, vam esperar que a través d'aquestes pàgines dedicades a l'Agenda Local XXI en la web municipal també pugueu participar en el procés proporcionant-nos les vostres opinions.

Participa:forosocial21@llucmajor.org