Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Jutjat de Pau

  • Adreça: Carrer de Sant Francesc, 1 Claustre de Sant Bonaventura 07620 Llucmajor
  • Tel.: 971 66 03 45
  • Fax: 971 12 14 52
  • Correu electrònic: juzgadodepaz@llucmajor.org
  • Horari: de dilluns a divendres, de 09.30 a 13.30 h

TOTS els tràmits s'atendran amb cita prèvia o per via telemàtica.

Tràmits del Registre Civil

 

39.4911276, 2.8949466

<ul> <li><strong>Adreça: </strong>Carrer de Sant Francesc, 1 Claustre de Sant Bonaventura 07620 Llucmajor</li> <li><strong>Tel.:</strong> 971 66 03 45</li> <li><strong>Fax: </strong>971 12 14 52</li> <li><strong>Correu electrònic:</strong> juzgadodepaz@llucmajor.org</li> <li><strong>Horari: </strong>de dilluns a divendres, de 09.30 a 13.30 h</li> </ul> <p>TOTS els tràmits s'atendran amb cita prèvia o per via telemàtica.</p> <p><u><strong>Tràmits del Registre Civil</strong></u></p> <ul> <li><a href="naixements">INSCRIPCIÓ de naixement de fills</a></li> <li><a href="matrimonis">INSCRIPCIÓ de matrimoni civil o religiós celebrat al municipi.</a></li> <li>INSCRIPCIÓ de defunció d'una persona, quan mor al municipi.</li> <li><a href="certificats">Expedició de CERTIFICATS de naixement, matrimoni, defunció i fes de vida i estat civil.</a></li> <li><a href="matrimonis">TRAMITACIÓ d'expedients de matrimoni quan almenys un dels contraents resideixi al municipi, i celebració de bodes.</a></li> <li><a href="duplicats-del-llibre-de-familia">Duplicats del llibre de família - Canvi de nom i llinatges, en els casos recollits en la llei.</a></li> </ul> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 88px; top: 337px;"> <div class="gtx-trans-icon"> </div> </div>