Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Certificats

En el Jutjat de Pau es poden sol·licitar diversos certificats:
    • Certificat literal de naixement
    • Certificat literal de naixement per obtenir el DNI
    • Certificat literal de naixement per obtenir el PASSAPORT
    • Certificat literal de naixement PLURILINGÜE

    • Certificat literal de matrimoni
    • Certificat literal de matrimoni PLURILINGÜE

    • Certificat literal de defunció
    • Certificat literal de defunció PLURILINGÜE

    • Fe de vida i estat
    • Fe de vida i estat PLURILINGÜE


Els certificats de naixement, matrimoni, defunció i fe de vida i estat es podran sol·licitar de tres maneres:

1. Accedint a la pàgina del Ministeri de Justícia i sol·licitant-lo en línia:  
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites?param1=1

2. Enviant un correu electrònic a juzgadodepaz@llucmajor.org en què se sol·liciti el corresponent certificat i s'indiquin les dades següents:
    • Tipus de certificat (definits més amunt) i quantitat
    • Nom i llinatges de l'interessat (persona per a la qual es requereix el certificat)
    • Nom del SOL·LICITANT i relació amb l'interessat
    • Motiu de la sol·licitud
    • Telèfon de contacte

Un cop rebut el correu electrònic, es respondrà amb la data de recollida.

3. Telefonant al 971 66 03 45 i sol·licitant cita per recollir el corresponent certificat al Jutjat. Aquesta opció està limitada a persones majors que no disposin de mitjans telemàtics per sol·licitar-los.

Els certificats de fe de vida i estat s'han de recollir PERSONALMENT al Jutjat.
En cas que l'interessat no tengui mobilitat, la persona que se'n fa càrrec ha d'acudir amb un certificat mèdic que acrediti aquesta immobilitat.