Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Persones Majors

Centres sanitaris públics

Ambulatori de Badia Gran
C/ Juan de la Cierva, s/n 
Llucmajor - Badia Gran(07609) 
Tel.: 971 74 13 61

PAC Llucmajor 
C/ Antoni Maura, 27 
Llucmajor - Llucmajor(07620) 
Tel.: 971 66 25 48

PAC s'Arenal-Es Trencadors 
C/ Terral, 37 
Llucmajor - S'Arenal(07600) 
Tel.: 971 44 21 71
Cita Previa 902 079 079
FAX: 971 44 23 41