Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Projectes SOIB Gestionats per l'Àrea de Formació i Ocupació

En què consisteix els Projectes del SOIB Gestionats per l'Àrea de Formació i Ocupació?

Hi ha dos tipus de projectes:

 

A) PROJECTES MIXTS D’OCUPACIÓ-FORMACIÓ
Els projectes aprovats pendents d’inici a final d’any són:


- Programa mixt d’ocupació i formació BoscMajor IV.
Ofereix una formació conduent a un certificat de professionalitat de nivell 1 en activitats auxiliars en conservació i millora de forests i una contracte de feina amb l’Ajuntament de Llucmajor en la modalitat de formació i aprenentatge. S’adreça a joves d’entre 16 a 29 anys que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB i al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i puguin ésser beneficiaris d’un contracte per a la formació i aprenentatge. Té una duració de 9 mesos. Inici octubre de 2020 i finalització juny 2021
No té requisit acadèmic d’accés.


- Programa mixt d’ocupació i formació HortusMajor.-
Ofereix una formació conduent a un certificat de professionalitat de nivell 2 en instal·lacions i manteniment de jardins i zones verdes i una contracte de feina amb l’Ajuntament de Llucmajor en la modalitat de formació i aprenentatge. S’adreça a joves d’entre 16 a 29 anys que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB i al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i puguin ésser beneficiaris d’un contracte per a la formació i aprenentatge. Té una duració de 12 mesos. Inici octubre de 2020 i finalització octubre de 2021.
El requisit acadèmic per accedir-hi és tenir alguna d’aquestes titulacions:
1) Tenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO).
2) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
3) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
4) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
5) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
6) Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1).
7) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau
mitjà:
• Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior.
• Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.
• Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
8) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
9) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.


- Programa mixt d’ocupació i formació Llucmatourist IV.
Ofereix una formació conduent a un certificat de professionalitat de nivell 3 en promoció turística local i informació al visitant i un contracte de feina amb l’Ajuntament de Llucmajor en la modalitat de formació i aprenentatge. S’adreça a persones a partir de 30 anys que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB i puguin ésser beneficiaris d’un contracte per a la formació i aprenentatge. Té una duració de 12 mesos. Inici octubre de 2020 i finalització octubre de 2021.
El requisits acadèmics per accedir-hi és tenir alguna d’aquestes titulacions:
1) Tenir el títol de Batxiller.
2)Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell.
3) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat es d’una altra àrea de la mateixa família professional.
4) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir.
5) Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
6) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
• Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior.
• Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa.
• Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.
7) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
8) Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat.

I acreditar un nivell d’anglès B1 o fer prova de nivell per poder accedir a la formació.
 


B) PROJECTES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Els projectes pendents de publicació de nova convocatòria del SOIB són:

-SOIB Dona
Adreçat a afavorir la inserció laboral de dones víctimes de violència masclista oferint un contracte de feina adequat als seus perfils professionals i interessos, amb una duració de 12 mesos a l’àmbit de l’Administració Pública. A més de
rebre l’orientació i el suport específic per part de la xarxa de tutores per a dones víctimes de violència masclista del SOIB.  Trobareu més informació a https://soib.es/soib-dona/

-SOIB Visibles
Fomenta la contractació de persones majors de 30 anys a l’administració.  Pública, durant 6 mesos, preferentment les majors de 52 anys, inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació i que duguin com a mínim 12 mesos en atur en els darrers 18, en el moment de fer la selecció del mateix.  Paral·lelament es segueix un procés d’orientació laboral per afavorir la posterior inserció en el mercat ordinari.  Trobareu més informació a https://soib.es/soib-visibles/

-SOIB Joves Qualificats sector públic / ajuntaments
Té per objecte incentivar la contractació en pràctiques de persones joves inscrites com a demandants d’ocupació al SOIB i siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis), la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, per executar obres o serveis d’interès social, durant 15 mesos.  Trobareu més informació a https://soib.es/soib-jove-qualificats-2/

 

 

IMPORTANT! MESURES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

PROJECTES SOIB GESTIONATS PER L’ÀREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
S’interromp la gestió de la formació fins a noves directrius del SOIB i continua el projecte visibles.
Es mantén la informació mitjançant el telèfon 674 337 566 i el correu ocupacio@llucmajor.org, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.