Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Què és?

L'Agenda Local XXI és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic municipal, agents implicats i ciutadans del municipi.

L'Agenda Local XXI té com finalitat els següents objectius:

  • Diagnosticar amb precisió la situació del terme des del punt de vista mediambiental, econòmic i social.
  • Aconseguir la plena implicació de la societat civil llucmajorera.
  • Adaptar l'Administració Municipal a les exigències d'una planificació sostenible del municipi.
  • Establir un Pla d'Acció Municipal prioritzant els projectes que s'han de portar a terme.