24 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal és el servei encarregat de recollir, custodiar i servir els fons documentals municipals. Adreçat als funcionaris, historiadors, investigadors, estudiants i ciutadans en general.

Serveis més usuals que ofereix:

Servei de publicacions :

C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Llucmajor (07620) Tel.: 971 669 758 Fax: 971 661 018

De dilluns a divendres de 10.30h a 13.30h

Correu electrònic: arxiu@llucmajor.org

 • Consulta del seu fons documental: documents municipals, programes i cartells
 • Assessorament i orientació als investigadors.
 • Prestació d'ajuda a descendents d'emigrants llucmajorers a l'hora de retrobar els seus familiars, mitjantçant la confecció d'arbres genealògics a partir de les dades existents.
 • Col•laboració en el muntatge d'exposicions documentals per tal de donar a conèixer els nostres valors històrics i patrimonials.
  • Dipòsit i distribució de les Edicions de l'Ajuntament de Llucmajor.
  • Distribució de publicacions a particulars i institucions.
  • Recepció i preparació de comandes de llibreries a altres punts de venda.
  • Participació en fires, mostres i exposicions de llibres.