Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Aprovació inicial de la modificació del PGOU de Llucmajor: Supressió de l'àrea de reforma interior delimitada al PGOU de Llucmajor entre els carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i Rd. Antoni Ramis