Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

REGULACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI

11-Juny-2021
Relatiu a l'horari a la tornada a la normalitat.