7 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Notícies

08-Febrer-2021
Nomenament de jutge o jutgessa de pau substitut/a del municipi de Llucmajor
Obertura del termini per la presentació de sol·licituds per optar al nomenament de jutge o jutgessa de pau substitut/a del municipi de Llucmajor.
04-Gener-2021
Borsa de personal funcionari interí tècnic d’esports per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Actualitzat dia 10 02 2021 amb la llista provisional d'aspirants admesos.
29-Desembre-2020
Oferta d'Ocupació Pública 2020

Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per 2020 de l'Ajuntament de Llucmajor.