PROPOSTES EDUCATIVES

1. Animació lectora

2. Enriqueix la llengua

3. Coneix Llucmajor

4. Centre d’Informació Jove (CIJ)

5. Servei d’Orientació Laboral Municipal (SOLM)

  • Visita al Servei d’Orientació Laboral Municipal (SOLM)
  • Visita a les empreses del municipi de Llucmajor

6. Altres propostes

  • Coneix el comerç just
  • Lectures que fan créixer
  • Tallers intergeneracionals

Source URL: https://www.llucmajor.org/node/2840