Pla d'Igualtat de Gènere

Un pla d'igualtat és una eina estratègica que conté un conjunt ordenat de mesures amb la finalitat d'assolir la igualtat real entre dones i homes, eliminant estereotips, actituds o obstacles que dificulten el ple desenvolupament de les dones. La posada en marxa d'un pla d'igualtat es desenvolupa en diferents fases de feina.

Pla d'Igualtat de Gènere (2018- 2022)

La realització d'una diagnosi és la primera passa, que ens permet conèixer quin n'és el punt de partida: la situació de dones i homes de l’Ajuntament de Llucmajor. La diagnosi ens permet visibilitzar i conèixer la posició de les dones i homes dins d’aquest organisme públic, per detectar la possible presència de discriminacions i desigualtats que puguin existir, informació imprescindible per a definir els continguts del Pla.

En la fase d'elaboració i definició del Pla d'igualtat de gènere, i a partir dels resultats de la diagnosi, s'han establert els àmbits prioritaris d'actuació, com també els objectius i les accions que s'han de desenvolupar en el període d'execució del Pla.

Tant en l'elaboració de la diagnosi com en la definició dels continguts, s'ha comptat amb la participació de diferents àrees de l'Ajuntament de Llucmajor.


Source URL: https://www.llucmajor.org/node/2815