Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Boies de fondejament a les aigües de Cala Blava

Les praderes de posidonia són la principal comunitat del litoral mediterrani degut als seus alts nivells de productivitat, elevada biodiversitat i importància en la protecció i estabilitat de la línia de costa. En aquest sentit, les praderes constitueixen un ecosistema madur, atesa la seva capacitat per modificar les condicions ambientals dels llocs on s'instaura: atrapant el sediment i contribuint, així, a la neteja de l'aigua, oxigenant les aigües durant la tardor, l'hivern i sobretot a la primavera, atraient nombroses espècies animals i vegetals que constituiran la comunitat posidonícola.

La conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, conscient del patrimoni natural que representen els prats de Posidonia, així com de la necessitat de preservar-los, elaborà i engegà amb la participació de la Direcció General de Pesca, la Fundació Bosch i Gimpera, i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, el projecte “Protecció de praderies de Posidonia a LICs de Balears”.

Aquest projecte rep el finançament europeu per decisió de la Comissió de 5 de juliol de 2001, dins l’àmbit LIFE (normativa que regula l’instrument financer per al medi ambient).

L'objectiu del projecte fou garantir la viabilitat i la riquesa biolàgica de l'hàbitat a les aigües de les Illes Balears, essent els objectius secundaris, protegir una important representació de l'hàbitat evitant les principals amenaces (sobreexplotació, ús públic incontrolat, colonització per part d'espècies exòticas, etc.), garantir la conservació de les espècies de l'annex II de la Directiva Hàbitat y de les espècies prioritàries de la Directiva Aus, i adquirir i difondre nous coneixement sobre el seu hàbitat, ecologia i la seva influència en la dinàmica litoral.

L' estudi d'instal·lació estratègica de boies de fondejament a les aigües de Cala Blava fou inclós en aquest projecte, i així es realitzà, poguent comptar actualment amb aquest servei.

Per conèixer la seva ubicació i com poder reservar una d'aquestes boies podeu accedir al següent enllaç: Clicau aquí