Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Comissions Informatives

Comissió d'Interior, Hisenda, Comptes, Economia, Desenvolupament Local

- Àrea de Població

- Àrea de Protocol, Relacions Institucionals i Comunicació

- Àrea de Seguretat, Convivència Ciutadana i Policia Local

- Àrea de Contractació

- Àrea de Funció Pública i Personal

- Àrea d'Economia i Desenvolupament Local

- Àrea d'Hisenda i Pressupostos

 

President: Jaume J. Oliver Vallès

Secretaria: Marc Rigo Manresa

Vocals: Gregori Estarellas Mas, Tomeu Tugores Vicens, Bernadí Vives Cardona, Miquel À. Serra Teruel, Lluís Segura Seguí, Joan C. Jaume Mulet, Antonio Campos Canaves, Antonia Suñer Olea, Eric Jareño Cifuentes, Guillermo Roig Mascaró i Juan Ramón Martín Cañas

Comissió d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i Medi Rural

- Àrea d'Urbanisme i Ordenació del Territori

- Àrea de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible

- Àrea de Cadastre

- Àrea de Mobilitat i Transports

- Àrea de Món Rural

- Àrea de Cementiri i Serveis Funeraris

 

Presidente: Jaume Tomàs Oliver

Secretaria: Marc Rigo Manresa

Vocals: Maria Barceló Calviño, Francisca Almagro Peset, Jaume J. Oliver Vallès, Bernadí Vives Cardona, Gregori Estarellas Mas, Joan Cristòfol Jaume Mulet, Cristina Calafat Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Guillermo Roig Mascaró i Juan Ramón Martín Cañas

Comissió de Serveis als Ciutadans i Participació Ciutadana

- Àrea de Serveis Socials i Dependència

- Àrea de Participació Ciutadana

- Àrea d'Innovació

- Àrea d'Atenció al Ciutadà

- Àrea de Salut

- Àrea de Consum

- Àrea de Joventut

- Àrea de Gent Gran

- Àrea d'Educació

- Àrea d'Esports i Cooperació

- Àrea de Cultura i Festes

- Àrea de Polítiques Actives d'Ocupació

- Àrea de Comerç, Mercats i Fires

- Àrea de Turisme

 

Secretaria: Marc Rigo Manresa

Vocals: Tomeu Tugores Vicens, Maria Barceló Calviño, Francisca Almagro Peset, Lucía Escribano Alés, Maria Antònia Gil Clar, Antònia Suñer Olea, Juan Barros Oliver, Antonio Campos Canaves, Maria Francisca Lascolas Rosselló, Guillermo Roig Mascaró i Juan Ramón Martín Cañas