Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Modificació de l'Ordenança de neteja viària, recollida i tractament dels residus sòlids urbans