Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Infotràmit-Contractació

17-Juny-2019
Informació i consultes dels plecs de condicions de les licitacions
Donar informació i aclarir possibles dubtes que puguin generar els plecs de condicions de les licitacions per a la contractació d'obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.
17-Juny-2019
Lliurament de certificacions de dades municipals, resolucions i acords
Lliurar les certificacions de dades municipals, resolucions i acords.
17-Juny-2019
Lliurament dels plecs de condicions de les licitacions
Lliurar els plecs de condicions de les licitacions per a la contractació d'obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.
17-Juny-2019
Presentació d'ofertes a licitacions
Informació relacionada amb la presentació d'ofertes a les licitacions per a la contractació d'obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.
17-Juny-2019
Procediment negociat
Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat (obres, subministraments, serveis, consultories i assistències)
17-Juny-2019
Procediment obert
Contractació mitjançant procediment obert (obres, subministraments, serveis, consultories i assistències)
17-Juny-2019
Validació de poders
Validar els poders necessaris per a la presentació d'ofertes a les licitacions per a la contractació d'obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.