8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Sebastià Cardell i Tomàs

Sebastià Cardell i Tomàs

Folklorista. Mestre d'ensenyança primària. Professor de Llengua Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona (1978).

El folklore, la cultura popular, els costums, les cançons, els refranys llucmajorers han estat la seva gran dèria: el 1965 ja publicà (en francès, per als seus alumnes) Pâques à Llucmajor, ressenya etnogràfica sobre els costums pasquals. A n'aquesta publicació seguiràn nombrosos treballs etnogràfics i folklòrics.

Destaquen:

La cançó popular (1986). Pregó de Fires 1985.

Cançons populars mallorquines (1988). Recull de poesia tradicional extens i rigorosament treballat que constitueix una fita en la bibliografia mallorquina sobre el tema.

Cançons populars mallorquines. Arreplegades per Joan A. Mòjer i Noguera "l'amo en Joan de Ses Males Cases" (Llucmajor 1859-1941). Classificades i ordenades per Sebastià Cardell (2000).

Cultura oral a Llucmajor (2000).

A més d'aquestes obres n'hi ha d'altres que resten inèdites, així com molts treballs publicats a revistes i monografies.

Ha transcrit i catalogat l'obra de glosadors locals com Guillem Pastor i Tomàs o Miquel Font i Font.

També ha traduït al català l'obra d'altres autors.

Aquests darrers anys ha rebut diverses distincions, destacant de manera especial l'entrega de "L'Espigolera", que l'Ajuntament de Llucmajor li concedí l'any 2000.

L'any 2002 rebé el títol de membre de la Reial Academia de Bones Lletres.