Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Plens de l'Ajuntament

El Ple, format pel batle i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania al govern municipal.

El Ple es reuneix mensualment amb caràcter ordinari. Els plenaris són el darrer dimecres de cada mes a les 19:00h, a excepció del mes d'agost que és el primer dimecres de més. A més de poder assistir als Plenaris es pot consultar la sessió en directe i en diferit.

Participació als plenaris

El nou reglament de participació ciutadana contempla la participació dels ciutadans i associacions als plens municipals. Podeu consultar el procediment a Participació plenaris.

Els documents publicats procuren ometre totes les dades personals, en compliment de la legislació vigent. Això no obstant, si voleu exercir el dret de rectificació i cancel·lació de dades personals publicades erròniament, us podeu dirigir a enviar un correu a pciutadana@llucmajor.org