Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Piscines municipals cobertes

Carnet de soci:

L'emissió del carnet d'abonat té un cost de 3,25 euros per a la gent empadronada i per a no empadronats un cost de 3,55 euros. La renovació de l'abonament està exempta d'aquest pagament. En cas de pèrdua o deteriorament s'haurà de tornar abonar el cost d'emissió del carnet nou que per empadronats es de 2,75 euros i per a no empadronats 3,01 euros.

Documentació necessària segons el tipus d'abonament:

  • Abonament gratuït (Usuaris compresos entre els 0 i 5 anys): Aportar dades del pare, mare o tutor i DNI
  • Abonament infantil (Usuaris compresos entre els 6 i 15 anys): Aportar dades del pare, mare o tutor i DNI
  • Abonament jove (Usuaris compresos entre els 16 i 22 anys): Aportar DNI
  • Abonament adult (Usuaris compresos entre els 23 i 64 anys, que no siguin pensionistes): Aportar DNI
  • Abonament familiar (Famílies amb fills a càrrec seu menors de 18 anys i les parelles de fet): Llibre de família i DNI de tots els integrants, i en el cas de parelles de fet, s'exigirà un certificat acreditatiu d'aquesta condició
  • Abonament pensionistes (Usuaris que tenen dret a percebre i cobrar una pensió per causes diverses, distintes a la jubilació): Document que acrediti aquesta circumstància
  • Abonament persones majors (Usuaris que reuneixin la doble condició de ser majors de 65 anys i pensionistes): Aportar DNI

Normes de funcionament

Mitja hora abans de tancar la piscina no es permetrà l'entrada a cap usuari. Un quart d'hora abans de tancar la piscina els usuaris que en aquest moment siguin dins l'aigua n'hauran de sortir.

Tel.: 971 66 94 65 Llucmajor / 971 44 61 50 s'Arenal 
De dilluns a divendres: 07:30 - 22:00 hores
Dissabtes: 08:00 - 20:00 hores
Diumenges i festius: 09:00 - 14:00 hores