26 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Notícies

18-Juny-2019
Inscripció en el Portal Municipal
Sol·licitud per a la inscripció en el Portal Municipal
18-Juny-2019
Justificació de subvencions

Sol·licitant: 
Persones jurídiques

18-Juny-2019
04.- Llicència d'obra major
Documentació requerida per a tramitar una llicència d'obra major:
18-Juny-2019
10.- Llicència d'ocupació o primera utilització
Documentació requerida per tramitar una llicència d'ocupació o primera utilització:
18-Juny-2019
Animals perillosos
Sol·licitud de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos i inclusió en el registre