Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Visites al Claustre de Sant Bonaventura

11-Gener-2016
Horari
L’horari de visita als matins és de 9.00 a 14.00 h. Per visitar-lo els
horabaixes cal consultar l’horari prèviament.

Grups
Per a les visites de grups de més de 5 persones cal fer una reserva prèvia
al telèfon 971 66 97 58 (de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres).

Preus
Els preus de les visites són els que preveu l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per entrada i visita al Claustre de Sant Bonaventura.

Entrada gratuïta
Residents al terme municipal de Llucmajor (cal acreditar-ho)
Menors de 14 anys
Visites organitzades per centres escolars i de grups d’alumnes acompanyats
Guies turístics i acompanyants de grup

Tarifes
Per persona
2,50 €
Per persona a través d’agència de viatges o operador turístic
2,00 €
Majors de 65 anys
1,00 €
Joves de 14 a 18 anys
1,00 €
Carnet Jove o similar
1,00 €
Grups culturals organitzats per institucions públiques
1,00 €

La recaptació d’aquestes tarifes es destina a la conservació del
Claustre.