Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Sol·licitud d'autoritzacions per fer "foguerons"

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques

Documentació a aportar: 
- Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- S'ha de disposar de l'autorització per fer el "fogueró"