Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Servei d'Orientació Laboral

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Documentació a aportar: 
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia de la targeta d'atur o millora d'ocupació del SOIB
- Vida laboral o currículum vitae

Mitjans de contacte: 
Presencial. Concertar cita prèvia.

Lloc d'entrega: 
- Llucmajor: C/ Constitució, 6 
- S'Arenal: C/ Maria Antònia Salvà, 50
- Badies: C/ Isaac Peral, 58

Horari: 
- Llucmajor: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
- S'Arenal: dilluns, dimecres i divendres de 9.00 h a 14.00 h
- Badies: dimarts i dijous de 9.00 h a 14.00 h

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- Persones físiques entre 16 i 64 anys en situació de desocupació, inscrites al SOIB, que vulguin aconseguir un lloc de treball.
- Persones que vulguin millorar el seu perfil professional i/o promocionar al seu lloc de feina, inscrites al SOIB com a millora d'ocupació.