14 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral de jardiner/a per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal