16 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera tres (3) places de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el procediment extraordinari

14-Gener-2020
Actualitzat dia 25 02 2020 amb la rectificació d'errades publicació convocatòria i bases.