13 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Llucmajor, 31 places de policia local

22-Gener-2019
Actualitzat dia 08/10/2019 amb la llista definitiva d'apirants per a ser nomenats funcionaris en pràctiques