14 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Llucmajor, 31 places de policia local

22-Gener-2019
Actualitzat dia 18/12/2019 amb el nomenament funcionaris en pràctiques i creació borsa.