Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Primera inscripció o renovació del DNI

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
PRIMERA INSCRIPCIÓ
- Dues fotografies color mida carnet (iguals i recents amb fons blanc)
- Partida de naixement literal expedida pel Registre Civil, amb una validesa màxima de 3 mesos
- Ha de comparèixer el titular acompanyat de la persona que el representa (pare, mare o tutor legal)
- Certificat d'empadronament, amb una validesa màxima de 3 mesos
- Espanyols nascuts a l'estranger i nacionalitzats, cal consultar el seu cas

RENOVACIÓ
- Dues fotografies color mida carnet (iguals i recents amb fons blanc)
- DNI anterior
- En cas de canvi de domicili, respecte del que figuri en el document anterior, certificat d'empadronament
- Si varien les dades de filiació, certificat del Registre Civil
- Documents sostrets, extraviats o deteriorats, cal consultar la taxa corresponent, i si s'escau, presentar la denuncia de la sostracció

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
CIJ- Carrer Jaume I núm. 7-Llucmajor

Horari: 
De dilluns a dijous de 9'00 a 14'00 i divendres i dissabtes de 10'00 a 13'00. 
Horabaixes: De dilluns a divendres de 16'00 a 20'00 hores

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Concertar cita prèvia per determinar dia i hora