Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Presentació d'ofertes a licitacions

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que hi estiguin interessades. Es podrà realitzar dins el termini de presentació que figura en el Perfil del Contractant.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D'ofici