17 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Modificació Taxa per utilització privativa o per l'aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles i amb reserves de la via pública per a l'aparcament exclusiu o per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

27-Setembre-2019

Publicació web 27/09/2019