2 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

MESURES DERIVADES DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA RESPECTE A LA RECOLLIDA DE RESIDUS

25-Març-2020
A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent: