Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Lliurament dels plecs de condicions de les licitacions

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que hi estiguin interessades. Es podrà sol·licitar des de la seva inserció en el Perfil del Contractant o en el Diari Oficial corresponent per l'òrgan competent fins a la data de presentació de les proposicions.

Mitjans de contacte: 
Presencial i Perfil del Contractant

Lloc d'entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D'ofici

Dades de pagament: 
Les establertes a l'Ordenança Fiscal Municipal vigent (T-01)