Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Lliurament de certificacions de dades municipals, resolucions i acords

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Tots els ciutadans que hi estiguin interessats

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D'ofici

Dades de pagament: 
Les establertes en l'Ordenança Fiscal Municipal vigent (T-01).