Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

L’Ajuntament de Llucmajor obri el termini per a subsanar deficiències en la convocatòria d’ajudes extraordinàries per al teixit empresarial del municipi

15-Octubre-2021

L’ajuntament de Llucmajor amplia el termini per a subsanar les deficiències d’aquelles empreses que opten a les ajudes extraordinàries adreçades al sector econòmic del municipi i que presenten algun tipus de mancança en les seves sol·licituds, ja sigui per falta de documentació o per no haver-los presentat en la forma correcta.

D’aquesta manera, l’ajuntament ha publicat a la seva pàgina web un anunci de resolució (https://www.llucmajor.org/ca/noticies/publicacio-de-la-resolucio-de-lorgan-instructor-de-les-ajudes-extraordinaries-al-sector) amb la relació d’empreses i les instruccions a seguir en els diferents casos, amb k’objectiu que totes les empreses presentades puguin optar finalment a aquestes ajudes, dotades amb 2.044.611,42 € i adreçades al sector econòmic del municipi, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic que la crisi sociosanitaria del covid 19 ha tengut en el teixit empresarial llucmajorer.

En aquest sentit, la regidora d’Hisenda, Recursos Humans i Contractació, Pilar Bonet, explica que “des de l’Ajuntament volem donar totes les facilitats possibles a les empreses llucmajoreres perquè puguin accedir a aquestes ajudes, revisant els expedients un per un i indicant com han de resoldre les diferents incidències per què la burocràcia no sigui un impediment a l’hora d’aconseguir les ajudes”.