8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Expt nº 000066/2017-ACTI, a nom de FUSTERIA MIGJORN SL

25-Juliol-2017
Per a FUSTERIA (REF. CATASTRAL NÚM. 1008816DD9710N0001LK), al C/ TARRAGONA, 7.