18 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Exp. núm. 2019/1569F

04-Març-2019
a nom de Jaume Salvà Clar per a la construcció d’acadèmia de
pàdel al polígon 20 parcel.la 434.