26 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Dia 20 de gener comença la recollida selectiva porta a porta al nucli de Llucmajor

02-Gener-2020
Els residus es recolliran davant la porta de cada casa i es retiraran els contenidors dels carrers i dels camins rurals més pròxims al nucli.

Els residus es presentaran al carrer en funció d’un calendari de recollida i uns horaris.

Es recolliran 5 tipus o fraccions de residus. Podeu consultar els residus que toquen a cada fracció, el calendari i els horaris en els documents adjunts.

Per treure els residus heu de seguir les següents recomanacions:

  • Paper i cartró: s’ha de treure en una bossa de paper, una capsa de cartró o dins un poal.

  • Envasos de vidre: s’han de treure dins un poal. No s’han de fer nets.

  • Envasos Lleugers: s’han de treure dins un poal o dins una bossa de plàstic. És recomanable usar bosses grogues. No s’han de fer nets. Si és possible aixafeu-los.

  • Matèria orgànica: treure dins un poal i una bossa preferentment blanca.

  • Rebuig: treure dins una bossa.

  • Bolquers i altres materials sanitaris (inclosos arenes i excrements d’animals). Dins una bossa de plàstic. Recordar que es poden treure cada dia en una bossa separada.


Àrees de residus: en cas de necessitat justificada (viatge, producció puntual d’una gran quantitat de residus, horaris incompatibles, etc.) es podran dur els residus correctament separats als següents punts:

  • Parc Verd de Son Gall

  • Àrea de residus del Molí de Galdent

  • Àrea de residus del Camp de Futbol.

  • Àrea de residus del Polígon de Son Noguera.


Aquestes àrees també serviran com a punt d’aportació dels residus dels veïnats que resideixen a la zona rústica d’on també es retiraran els contenidors.