Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Cursos de català per a adults

18-Juny-2019
Realització de cursos de català per a la població en general

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Documentació a aportar: 
-Emplenar full d'inscripció
-S'ha de fer una prova de nivell per tal de col·locar els alumnes en el curs adequat

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Cultura: C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majors de 16 anys 

Observacions: 
- Cada curs es divideix en dos mòduls de 45 hores cada un:
- primer mòdul: d'octubre a febrer
- segon mòdul: de febrer a maig
- L'horari és de 20 h a 21.30 h, dos dies a la setmana.
- Els cursos es realitzaran sempre que hi hagi un mínim de 10 persones inscrites.
- Es faran cursos de tots els nivells possibles, segons la demanada de cada un.
- Els cursos es duran a terme a Llucmajor i a Badies