23 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Creació,mitjançant oposició, borsa treball d’educador/a social, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí