18 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball de treballadors/es socials, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí