13 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Creació d'una borsa de treball d'educador/a social, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funiconari interí

15-Maig-2019
Actualitzat dia 12/06/2019 amb la llista provisional d'aspirants admesos.