Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Contractes menors

18-Juny-2019
Proposta d'adjudicació de contractes menors (obres, subministraments, serveis, consultories i assistències)