2 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Canera municipal

18-Juny-2019
Recollida d'animals domèstics

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Telefònic

Horari: 
- De dilluns a divendres de 7.00 a 13.00 h peó caner, tel. 619118981
- Urgències, de dilluns a divendres de 13.00 a 20.00 h
- Dissabtes, diumenges i festius de 7.00 a 20.00 h

Forma iniciació: 
A instància de part i d'ofici

Normativa: 
- Decret 56/1994, de 13 de maig, que aprova el Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció d'animals que viuen en l'entorn humà
- Ordenança municipal