17 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Borsa extraordinària de funcionaris i funcionàries interins tècnic d’administració general (TAG) de l’escala d’administració general, classe superior, del grup A, subgrup A1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí