Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Atestats d'accidents de trànsit

18-Juny-2019

Sol·licitant: 
- Permís de circulació
- Permís de conduir
- Assegurança
- ITT
- ITV

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
A les oficines de la Policia Local o in situ

Horari: 
Les 24 hores

Forma iniciació: 
A instància de part i d'ofici

Normativa: 
- RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març, Llei de seguretat vial ( i totes les modificacions posteriors)
- Llei orgànica 10/95, de 23 de novembre, del Codi Penal

Observacions: 
- La Policia Local també acudeix als accidents que es produeixen als camins veïnals, encara que siguin competència de la Guàrdia Civil de Trànsit.