8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació n. 34 Sant Bartomeu del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma