05-17 Ordre del dia extraordinari


Source URL: http://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/ordre-del-dia-plens-2017/05-17-ordre-del-dia-extraordinari