Restabliments dels mercats de venda ambulant amb determinades restriccions


Source URL: https://www.llucmajor.org/arxius-i-documents/decrets/restabliments-dels-mercats-de-venda-ambulant-amb-determinades