Certificats

En el Jutjat de Pau es poden sol·licitar diversos certificats:
    • Certificat literal de naixement
    • Certificat literal de naixement per obtenir el DNI
    • Certificat literal de naixement per obtenir el PASSAPORT
    • Certificat literal de naixement PLURILINGÜE

    • Certificat literal de matrimoni
    • Certificat literal de matrimoni PLURILINGÜE

    • Certificat literal de defunció
    • Certificat literal de defunció PLURILINGÜE

    • Fe de vida i estat
    • Fe de vida i estat PLURILINGÜE


Els certificats de naixement, matrimoni, defunció i fe de vida i estat es podran sol·licitar de tres maneres:

1. Accedint a la pàgina del Ministeri de Justícia i sol·licitant-lo en línia:  
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites?param1=1

2. Enviant un correu electrònic a juzgadodepaz@llucmajor.org en què se sol·liciti el corresponent certificat i s'indiquin les dades següents:
    • Tipus de certificat (definits més amunt) i quantitat
    • Nom i llinatges de l'interessat (persona per a la qual es requereix el certificat)
    • Nom del SOL·LICITANT i relació amb l'interessat
    • Motiu de la sol·licitud
    • Telèfon de contacte

Un cop rebut el correu electrònic, es respondrà amb la data de recollida.

3. Telefonant al 971 66 03 45 i sol·licitant cita per recollir el corresponent certificat al Jutjat. Aquesta opció està limitada a persones majors que no disposin de mitjans telemàtics per sol·licitar-los.

Els certificats de fe de vida i estat s'han de recollir PERSONALMENT al Jutjat.
En cas que l'interessat no tengui mobilitat, la persona que se'n fa càrrec ha d'acudir amb un certificat mèdic que acrediti aquesta immobilitat.


Source URL: https://www.llucmajor.org/certificats